Thông tin văn bản số: 07/2008/CT-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 07/2008/CT-BGTVT
Ngày ban hành 30/05/2008
Hình thức văn bản Chỉ thị
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Lĩnh vực khác  
Chuyên ngành Chuyên ngành khác
Trích yếu
Chỉ thị về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông vận tải giai đoạn 2008 - 2012