Thông tin văn bản số: 20/2008/QĐ-BGTVT
Tình trạng văn bản Hết hiệu lực
Số/ Ký hiệu 20/2008/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 02/10/2008
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Phương tiện Giao Thông vận Tải  
Chuyên ngành Đường bộ
Trích yếu
Quyết định ban hành Quy định tạm thời về tổ chức và hoạt động của các Trạm kiểm tra tải trọng xe
Ghi chú
Quyết định này bị thay thế bởi Thông tư số 10/2012/TT-BGTVT ngày 12/4/2012 quy định về tổ chức và hoạt động của trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ