Thông tin văn bản số: 22/2008/QĐ-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 22/2008/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 20/10/2008
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng Giao Thông  
Chuyên ngành Chuyên ngành khác
Trích yếu
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình trong ngành giao thông vận tải
Ghi chú
Quyết định này thay thế Quyết định số 1562/1999/QĐ-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành “Quy chế tư vấn giám sát xây dựng công trình trong ngành giao thông vận tải”.