Thông tin văn bản số: 26/2009/QĐ-TTg
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 26/2009/QĐ-TTg
Ngày ban hành 20/03/2009
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Thủ tướng Chính phủ 
Lĩnh vực Lĩnh vực khác  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng hải Việt Nam trực thuộc Bộ GTVT.
Ghi chú
Quyết định này bãi bỏ Quyết định số 269/2003/QĐ-TTg ngày 22/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ.