Thông tin văn bản số: 29/2009/NĐ-CP
Tình trạng văn bản Hết hiệu lực
Số/ Ký hiệu 29/2009/NĐ-CP
Ngày ban hành 26/03/2009
Hình thức văn bản Nghị Định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính Phủ 
Lĩnh vực Phương tiện Giao Thông vận Tải  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
Về đăng ký và mua, bán tàu biển
Ghi chú
Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 161/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ