Thông tin văn bản số: 55/2009/TT-BTC
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 55/2009/TT-BTC
Ngày ban hành 20/03/2009
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Tài chính 
Lĩnh vực Tài chính  
Chuyên ngành Đường thủy nội địa
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 101/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại Cảng vụ đường thủy nội địa.