Thông tin văn bản số: 02/2009/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản 0
Số/ Ký hiệu 02/2009/TT-BGTVT
Ngày ban hành 03/04/2009
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Phương tiện Giao Thông vận Tải  
Chuyên ngành Đường sắt
Ghi chú
Bị bãi bỏ bởi Thông tư 63/2015/TT-BGTVT ngày 05/11/2015