Thông tin văn bản số: 04/2009/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 04/2009/TT-BGTVT
Ngày ban hành 08/05/2009
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Lĩnh vực khác  
Chuyên ngành Chuyên ngành khác
Trích yếu
Quy định tiêu chuẩn Giám đốc Sở GTVT trực thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương