Thông tin văn bản số: 970 /QĐ- BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 970 /QĐ- BGTVT
Ngày ban hành 15/04/2009
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng Giao Thông  
Chuyên ngành Đường thủy nội địa
Trích yếu

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố đường thủy nội địa quốc gia

Ghi chú
Bãi bỏ Quyết định số 68/2005/QĐ-BGTVT ngày 19 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố Danh mục đường thuỷ nội địa quốc gia.