Thông tin văn bản số: 06/2009/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 06/2009/TT-BGTVT
Ngày ban hành 18/06/2009
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép điều khiển PTGT  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
Thông tư quy định về đào tạo, cấp, thu hồi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải
Ghi chú
Thông tư này thay thế Quyết định số 52/2005/QĐ-BGTVT ngày 27/10/2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT