Thông tin văn bản số: 50/2006/QĐ-TTg
Số/ Ký hiệu 50/2006/QĐ-TTg
Ngày ban hành 07/03/2006
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Thủ tướng Chính phủ 
Lĩnh vực Vận tải và các dịch vụ liên quan  
Chuyên ngành Chuyên ngành khác
Trích yếu
Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ v/v ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng