Thông tin văn bản số: 16/2008/QĐ-TTg
Tình trạng văn bản Hết hiệu lực
Số/ Ký hiệu 16/2008/QĐ-TTg
Ngày ban hành 28/01/2008
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Thủ tướng Chính phủ 
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng Giao Thông  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
Quyết định về việc công bố Danh mục phân loại cảng biển Việt Nam
Ghi chú
Bị thay thế bởi Quyết định số 70/2013/QĐ-TTg ngày 19/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ