Thông tin văn bản số: 54/2011/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản 0
Số/ Ký hiệu 54/2011/TT-BGTVT
Ngày ban hành 08/11/2011
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Đảm bảo an toàn giao thông  
Chuyên ngành Hàng hải
Ghi chú
Bị bãi bỏ bởi Thông tư 07/2015/TT-BGTVT ngày 07/4/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT