Thông tin văn bản số: 36/2012/NĐ-CP
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 36/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành 18/04/2012
Hình thức văn bản Nghị Định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính Phủ 
Lĩnh vực Lĩnh vực khác  
Chuyên ngành Chuyên ngành khác
Trích yếu
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ