Thông tin văn bản số: 13/2012/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản 0
Số/ Ký hiệu 13/2012/TT-BGTVT
Ngày ban hành 24/04/2012
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng Giao Thông  
Chuyên ngành Chuyên ngành khác
Ghi chú
Bị thay thế bởi Thông tư 32/2015/TT-BGTVT