Thông tin văn bản số: 14/2012/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Hết hiệu lực
Số/ Ký hiệu 14/2012/TT-BGTVT
Ngày ban hành 27/04/2012
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Vận tải và các dịch vụ liên quan  
Chuyên ngành Đường thủy nội địa
Ghi chú
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 66/2013/TT-BGTVT ngày 12/11/2014