Thông tin văn bản số: 08/2012/TT-BYT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 08/2012/TT-BYT
Ngày ban hành 17/05/2012
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Lĩnh vực khác  
Chuyên ngành Đường bộ
Trích yếu
Hướng dẫn việc vận chuyển hàng nguy hiểm trong lĩnh vực y tế bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ