Thông tin văn bản số: 50/2012/NĐ-CP
Tình trạng văn bản 0
Số/ Ký hiệu 50/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành 11/06/2012
Hình thức văn bản Nghị Định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính Phủ 
Lĩnh vực Lĩnh vực khác  
Chuyên ngành Hàng không
Ghi chú
Bị thay thế bởi Nghị định 68/2015/NĐ-CP