Thông tin văn bản số: 73/2012/TT-BTC
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 73/2012/TT-BTC
Ngày ban hành 14/05/2012
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Tài chính 
Lĩnh vực Tài chính  
Chuyên ngành Chuyên ngành khác
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ