Thông tin văn bản số: 18/2012/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản 0
Số/ Ký hiệu 18/2012/TT-BGTVT
Ngày ban hành 06/06/2012
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép điều khiển PTGT  
Chuyên ngành Đường bộ
Ghi chú
Bị bãi bỏ bởi Thông tư 79/2015/TT-BGTVT