Thông tin văn bản số: 03/2013/TT-BTP
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 03/2013/TT-BTP
Ngày ban hành 31/01/2013
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Tư pháp 
Lĩnh vực Lĩnh vực khác  
Chuyên ngành Chuyên ngành khác
Trích yếu
Hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính.