Thông tin văn bản số: 06/2013/TT-BCA
Số/ Ký hiệu 06/2013/TT-BCA
Ngày ban hành 29/01/2013
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Công an 
Lĩnh vực Lĩnh vực khác  
Chuyên ngành Đường sắt
Trích yếu
Quy định quy trình điều tra,giải quyết tai nạn giao thông đường sắt của cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt
Ghi chú
Quyết định số 19/2007/QĐ-BCA ngày 5-1-2007 của Bộ trưởng Bộ CA ban hành quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường sắt