Thông tin văn bản số: 89/2011/NĐ-CP
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 89/2011/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/10/2011
Hình thức văn bản Nghị Định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính Phủ 
Lĩnh vực Vận tải và các dịch vụ liên quan  
Chuyên ngành Chuyên ngành khác
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 87/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về vận tải đa phương thức.