Thông tin văn bản số: 20/VBHN-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 20/VBHN-BGTVT
Ngày ban hành 19/11/2013
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Khoa học & Công nghệ  
Chuyên ngành Đường thủy nội địa
Trích yếu
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Quy phạm ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa