Thông tin văn bản số: 70/2013/QĐ-TTg
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 70/2013/QĐ-TTg
Ngày ban hành 19/11/2013
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Thủ tướng Chính phủ 
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng Giao Thông  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
Quyết định về việc công bố Danh mục phân loại cảng biển Việt Nam
Ghi chú
Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2014 và thay thế Quyết định số 16/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về công bố Danh mục phân loại cảng biển Việt Nam