Thông tin văn bản số: 45/2013/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản 0
Số/ Ký hiệu 45/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 19/11/2013
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép điều khiển PTGT  
Chuyên ngành Hàng hải
Ghi chú
Bị thay thế bởi Thông tư 43/2015/TT-BGTVT