Thông tin văn bản số: 44/2013/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Hết hiệu lực
Số/ Ký hiệu 44/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 15/11/2013
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Phương tiện Giao Thông vận Tải  
Chuyên ngành Đường thủy nội địa
Ghi chú
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 66/2013/TT-BGTVT ngày 12/11/2014