Thông tin văn bản số: 4510 /BGTVT-VP
Số/ Ký hiệu 4510 /BGTVT-VP
Ngày ban hành 03/07/2009
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Khác  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
V/v: thực hiện các đề án thuộc Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2009