Thông tin văn bản số: 4504 /BGTVT-KHCN
Số/ Ký hiệu 4504 /BGTVT-KHCN
Ngày ban hành 03/07/2009
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Khoa học & Công nghệ  
Chuyên ngành Đường bộ
Trích yếu
V/v: đề nghị được tiếp tục khai thác sử dụng xe ô tô chở bộ cầu phao PMP