Thông tin văn bản số: 12/2009/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Hết hiệu lực
Số/ Ký hiệu 12/2009/TT-BGTVT
Ngày ban hành 03/07/2009
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Khác  
Chuyên ngành Khác
Ghi chú
Bị thay thế bởi Thông tư số 74/2009/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ GTVT