Thông tin văn bản số: 4517/BGTVT-MT
Số/ Ký hiệu 4517/BGTVT-MT
Ngày ban hành 03/07/2009
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Môi trường  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Bảo vệ môi trường trong xây dựng kết cấu hạ tầng GTVT