Thông tin văn bản số: 45/2013/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản 0
Số/ Ký hiệu 45/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 19/11/2013
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Khác  
Chuyên ngành Hàng hải
Ghi chú
Bị thay thế bởi Thông tư 43/2015/TT-BGTVT