Thông tin văn bản số: 32/2014/TT-BGTVT
Số/ Ký hiệu 32/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 08/08/2014
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng Giao Thông  
Chuyên ngành Đường bộ
Trích yếu
Hướng dẫn về quản lý, vận hành khai thác đường giao thông nông thôn