Thông tin văn bản số: 03/2015/TTLT-BGTVT-BTC
Tình trạng văn bản 1
Số/ Ký hiệu 03/2015/TTLT-BGTVT-BTC
Ngày ban hành 27/02/2015
Hình thức văn bản Thông tư liên tịch
Đơn vị ban hành chính/ Người ký/ Chức vụ Bộ Tài chính  Trần Văn Hiếu  Thứ trưởng 
Đơn vị đồng ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải  Phạm Quý Tiêu  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Tài chính  
Chuyên ngành Hàng không
Ghi chú
Thay thế Thông tư số 109/2007/TT-BTC ngày 09/10/2007 của Bộ Tài chính