Thông tin văn bản số: 10/2015/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản 1
Số/ Ký hiệu 10/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 15/04/2015
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải  Đinh La Thăng  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Thanh tra, kiểm tra  
Chuyên ngành Đường bộ
Ghi chú
Có hiệu lực từ ngày 01/6/2015; Bãi bỏ Thông tư số 55/2013/TT-BGTVT ngày 26/12/2013