Thông tin văn bản số: 14/2015/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản 1
Số/ Ký hiệu 14/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 27/04/2015
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải  Đinh La Thăng  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Vận tải và các dịch vụ liên quan  
Chuyên ngành Hàng không
Ghi chú
Bãi bỏ Quyết định số 10/2007/QĐ-BGTVT ngày 27/02/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT