Thông tin văn bản số: 52/2015/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản 1
Số/ Ký hiệu 52/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 24/09/2015
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải  Đinh La Thăng  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Thanh tra, kiểm tra  
Chuyên ngành Khác
Ghi chú
Bãi bỏ Quyết định 28/2005/QĐ-BGTVT ngày 18/5/2005