Thông tin văn bản số: 73/2015/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản 1
Số/ Ký hiệu 73/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 11/11/2015
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải  Đinh La Thăng  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Vận tải và các dịch vụ liên quan  
Chuyên ngành Đường bộ