Thông tin văn bản số: 57/2015/NĐ-CP
Tình trạng văn bản 1
Số/ Ký hiệu 57/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 16/06/2015
Hình thức văn bản Nghị Định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính Phủ  Nguyễn Tấn Dũng  Thủ tướng Chính phủ 
Lĩnh vực Phương tiện Giao Thông vận Tải  
Chuyên ngành Đường bộ