Thông tin văn bản số: 13/2015/QĐ-TTg
Tình trạng văn bản 1
Số/ Ký hiệu 13/2015/QĐ-TTg
Ngày ban hành 05/05/2015
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Thủ tướng Chính phủ  Nguyễn Tấn Dũng  Thủ tướng 
Lĩnh vực Vận tải và các dịch vụ liên quan  
Chuyên ngành Đường bộ