Thông tin văn bản số: 69/2015/NĐ-CP
Tình trạng văn bản 1
Số/ Ký hiệu 69/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 26/08/2015
Hình thức văn bản Nghị Định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính Phủ  Nguyễn Tấn Dũng  Thủ tướng Chính phủ 
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ  
Chuyên ngành Đường sắt