Thông tin văn bản số: 12/2016/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản 1
Số/ Ký hiệu 12/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành 09/06/2016
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải  Trương Quang Nghĩa  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Thanh tra, kiểm tra  
Chuyên ngành Đường thủy nội địa