Thông tin văn bản số: 1915/QĐ-BGTVT
Tình trạng văn bản 1
Số/ Ký hiệu 1915/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 21/06/2016
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải  Trương Quang Nghĩa  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Pháp chế  
Chuyên ngành Khác