Nội dung

Chủ đề

Đặt câu hỏi

Họ và tên(*)

Email(*)

Số điện thoại

Địa chỉ

Chủ đề

Tiêu đề(*)

Nội dung(*)

Mã xác nhận(*)

     

Người tham gia giao thông khi điều khiển phương tiện hành trình trên đường thuỷ nội địa phải tuân theo quy định gì?

Câu hỏi: Người tham gia giao thông khi điều khiển phương tiện hành trình trên đường thuỷ nội địa phải tuân theo quy định gì?

Giang-VPC (postman@mt.gov.vn) -

Những người có mặt tại nơi xảy ra tai nạn trên đường thuỷ nội địa có trách nhiệm gì?

Câu hỏi: Những người có mặt tại nơi xảy ra tai nạn trên đường thuỷ nội địa có trách nhiệm gì?

Giang-VPC (postman@mt.gov.vn) -

Phương tiện thuỷ nội địa đưa vào hoạt động (sử dụng) phải bảo đảm những điều kiện gì?

Câu hỏi : Phương tiện thuỷ nội địa đưa vào hoạt động (sử dụng) phải bảo đảm những điều kiện gì?

Giang-VPC (postman@mt.gov.vn) -

Điều kiện thuyền viên làm việc trên phương tiện để đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ nội địa

Câu hỏi : Để đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ nội địa, thuyền viên làm việc trên phương tiện phải đảm bảo các điều kiện như thế nào?

Giang-VPC (postman@mt.gov.vn) -

Người lái phương tiện thuỷ nội địa phải có điều kiện gì?

Câu hỏi : Người lái phương tiện thuỷ nội địa phải có điều kiện gì?

Giang-VPC (postman@mt.gov.vn) -

Quy tắc tránh nhau khi phương tiện đi đối hướng nhau

Câu hỏi : Nêu quy tắc tránh nhau khi phương tiện đi đối hướng nhau?

Giang-VPC (postman@mt.gov.vn) -