Thông tin tìm kiếm 02 thuyền viên tàu cá Quảng Bình mất tích (17/05/2021)

Lúc 11h32 ngày 16/05/2021, Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Đà Nẵng nhận được yêu cầu trợ giúp thông tin tìm kiếm các thuyền viên mất tích của tàu cá QB 92370 TS.