Mời góp ý kiến dự thảo TCVN “Thiết kế cầu đường sắt” (phần 8 – phần 10).

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 15/06/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 15/08/2022

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Bộ Giao thông vận tải xin gửi tới Quý cơ quan/chuyên gia dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam “Thiết kế cầu đường sắt” (phần 8 – phần 10) do Viện Khoa học và Công nghệ GTVT chủ trì biên soạn.

Đề nghị Quý cơ quan/chuyên gia nghiên cứu dự thảo TCVN và có ý kiến bằng văn bản gửi Bộ GTVT (qua Vụ KHCN) trước ngày 13/7/2022 (xin gửi file điện tử vào địa chỉ email: dungna@mt.gov.vn).

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý cơ quan/chuyên gia.

Chi tiết xem tại đây.