Mời góp ý kiến dự thảo TCVN “Ứng dụng Đường sắt - Đường ray – Các phương pháp thử nghiệm bộ phụ kiện liên kết ray và tà vẹt”

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 22/06/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 22/08/2022

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Bộ Giao thông vận tải xin gửi tới Quý cơ quan/chuyên gia Dự thảo TCVN “Ứng dụng Đường sắt - Đường ray – Các phương pháp thử nghiệm bộ phụ kiện liên kết ray và tà vẹt” do Cục Đường sắt VN chủ trì xây dựng.

Để có cơ sở xem xét, thẩm tra và gửi Bộ KH&CN đề nghị thẩm định, công bố dự thảo TCVN nêu trên, đề nghị Quý cơ quan/chuyên gia nghiên cứu dự thảo TCVN và có ý kiến bằng văn bản gửi về Bộ GTVT (qua Vụ KHCN) trước ngày 20/7/2022 (đồng thời gửi qua email dungna@mt.gov.vn, chi tiết liên hệ với đ/c Nguyễn Anh Dũng – Chuyên viên chính Vụ KHCN, Số ĐT 0912.076.775).

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý cơ quan/chuyên gia.

Dự thảo Tiêu chuẩn, Thuyết minh xây dựng tiêu chuẩn xem tại đây.

Vụ Khoa học công nghệ