Mời góp ý dự thảo Thông tư quy định biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực GTVT

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 20/07/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 20/09/2022

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Bộ GTVT đang chủ trì xây dựng dự thảo Thông tư quy định biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực GTVT.

Để sớm hoàn thiện và ban hành Thông tư, Bộ GTVT mong nhận được nhiều ý kiến góp ý cho Dự thảo từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trong cả nước.

Ý kiến góp ý đề nghị gửi về Bộ GTVT, địa chỉ 80 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội,  email: Phongchuyennganh@mt.gov.vn để tổng hợp.

Trân trọng cám ơn.