Mời góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 135/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 17/09/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 17/11/2022

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Bộ GTVT đang chủ trì xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 135/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ.

Để sớm hoàn thiện và ban hành Thông tư, Bộ GTVT mong nhận được nhiều ý kiến góp ý cho Dự thảo từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trong cả nước.

Ý kiến góp ý đề nghị gửi về Bộ GTVT, địa chỉ 80 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội,  email: phongchuyennganh@mt.gov.vn để tổng hợp.

Trân trọng cám ơn.