Mời góp ý kiến dự thảo TCVN “Ứng dụng đường sắt - Hệ thống đường ray không đá ba lát” – Lần 2

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 21/09/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 21/11/2022

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn năm 2021, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã tổ chức Hội nghị chuyên đề cấp Bộ đối với dự thảo TCVN “Ứng dụng đường sắt - Hệ thống đường ray không đá ba lát” (Thông báo số 334/TB-BGTVT ngày 18/8/2022 của Bộ GTVT), đến nay Viện Khoa học và Công nghệ GTVT đã hoàn thiện theo Thông báo số 334/TB-BGTVT và gửi Bộ GTVT.

Để có cơ sở xem xét, thẩm tra và gửi Bộ KH&CN đề nghị thẩm định, công bố dự thảo TCVN nêu trên, Bộ GTVT đề nghị Quý cơ quan/chuyên gia nghiên cứu dự thảo TCVN và có ý kiến bằng văn bản gửi về Bộ GTVT (qua Vụ KHCN) trước ngày 07/10/2022 (đồng thời gửi qua email dungna@mt.gov.vn, chi tiết liên hệ với đ/c Nguyễn Anh Dũng – Chuyên viên chính Vụ KHCN, Số ĐT 0912.076.775).

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý cơ quan/chuyên gia.

Dự thảo TCVN xem tại đây.

Vụ Khoa học Công nghệ